Privacy Policy

Jouw privacy is belangrijk voor ons

‘t Rozenland bvba hecht veel waarde aan de bescherming van Uw persoonsgegevens en privacy. Je deelt ze met ons opdat wij je optimaal van dienst kunnen zijn. We vinden het belangrijk dat jij ook weet waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij er mee doen. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Lees dit privacy statement aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe Uw persoonsgegevens worden verwerkt.  ’t Rozenland bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als ’t Rozenland bvba  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

’t Rozenland bvba

Heiplasweg 35

9340 Lede – BELGIË

privacy@rozenland.be

PRIVACY POLICY

 1. Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens als een onderdeel van jouw gebruik van onze Website (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door ’t Rozenland bvba als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Heiplasweg 35, 9340 Lede – België (“wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer 0456151210, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Door het gebruik van onze website of diensten, ga je ermee akkoord dat je deze Privacy Policy zorgvuldig hebt gelezen en je hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden. 
 3. ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruikt worden als onderdeel van de website of de diensten. Cookies zijn tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer info omtrent het gebruik van cookies kan je in onze cookie policy terugvinden.
 4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 29/11/2018.

WAT & WAAROM WE GEGEVENS VERWERKEN

 1. Wanneer je de Website en/of Diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op jouw betrekking hebben:
   
 • Wanneer worden gegevens verwerkt ? Gebruik van Diensten, gebruik van Website, offerte aanvragen, inschrijving nieuwsbrief of solliciteren via mail
 • Welke gegevens worden verwerkt ? Identificatiegegevens
 • Waarom worden gegevens bewaard (doel)? Verwerking van aanvraag
 • Wettelijke grondslag? Gerechtvaardigd belang
 • Wat wordt precies verwerkt? Identificatiegegevens
 • Waarom worden gegevens verwerkt (doel)? Nasturen van gerelateerde informatie en aanvullingen, verlening van dienst, bestelling, reservatie, offerte aanvragen, statusupdate bestelling of reservatie, vragen omtrent je bestelling of reservatie.
 • Wettelijke grondslag? Toestemming
 1. In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van jou. Je kan op onze website een account aanmaken. In je account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses. We houden dit bij, zodat je ze bij een volgend bezoek aan onze website of bij het plaatsen van een bestelling niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling, statusupdates, of om jouw mening te vragen. Het beheer van jouw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.  Je kan je account steeds annuleren, contacteer daarvoor klantendienst@rozenland.be

Naast de bovengenoemde kunnen wij je persoonlijke gegevens ook verwerken:

 1. Om jou op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die je aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of social media kanalen.
 2. Voor je bestelling of reservatie hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.  We gebruiken de gegevens om je bestelling bezorgen, je op de hoogte houden over je bestelling of reservatie of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling. 
 3. Om jouw persoonsgegevens te verwerken zodoende wij een correcte dienstverlening kunnen verschaffen.
 4. Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om jou te kunnen voorzien van gerichte communicatie, nieuwsbrieven, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij jouw toestemming vragen.
 5. Voor het uitvoeren van statistische doeleinden om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Hiervoor verzamelen we gegevens die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen.  We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website.  Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden.
 6. Je kan je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Bij het inschrijven, vragen we je naam, e-mailadres, telefoonnummer.  Zo blijf je op de hoogte van acties, promoties en de nieuwste trends en kunnen we je uitnodigen op evenementen. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van je gegevens, zoals eerdere bestellingen, aankopen en surfgedrag. Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming.  
  Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kan je je steeds afmelden door de link te volgen onderaan de e-mail die je ontvangt. Of je kan een mailtje sturen naar klantendienst@rozenland.be
 7. ’t Rozenland organiseert regelmatig interessante wedstrijden en evenementen voor haar klanten. Om mee te kunnen doen aan een wedstrijd of een evenement, hebben wij soms bepaalde persoonsgegeven van je nodig, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de wedstrijd of evenement op de juiste manier uit te kunnen voeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken.  Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties. Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming.  De gevraagde gegevens zullen altijd van tevoren in de wedstrijd- en evenementvoorwaarden worden aangegeven. 
 8. Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om jouw bank en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun verplichtingen te voldoen. Je betaalgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van fraude en andere onrechtmatigheden.
 9. In zeldzame gevallen ook om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven, bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak, of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf gepleegd door middel van je registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
 10. We kunnen je gegevens ook doorgeven indien onze organisatie of een deel ervan, fuseerd met, overname van/door of splitsing door een derde partij. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van ’t Rozenland bvba, waarbij de bedrijfsactiviteiten gereorganiseerd, overgedragen of gestaakt worden of indien ’t Rozenland bvba failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Wij zullen in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat ’t Rozenland bvba jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
 11. Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 12. Als en wanneer jouw registratie op de website of gebruik van de website of diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de eigendomsrechten, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij jouw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.
 13. Klantenservice

Om je goed te kunnen helpen wanneer je contact opneemt met onze Klantenservice, vragen wij je persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, bestelnummer en telefoonnummer. 
Alle e-mail communicatie met onze klantenservice wordt bewaard, alsook chat gesprekken en gegevens over het telefoongesprek met jou. Indien een telefoongesprek wordt opgenomen, informeren we je van tevoren. Deze informatie wordt alleen gebruikt om je vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden en om onze diensten te kunnen verbeteren, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd. 

Verstrekking aan derden

 1. Wij kunnen een beroep doen op derden (externe verwerkers) om je een zo goed mogelijke website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers jouw persoonsgegevens alleen in onze naam, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken.

Zo maken we gebruik van derde gespecialiseerde bedrijven aan wie wij de volgende taken uitbesteden :

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de clouds
 • Mailhosting, en het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Marketingactiviteiten
 • Het verzorgen van de IT-infrastructuur (oa IT netwerk, servers,…)
 • Het verzorgen van de financiële administratie (het verwerken van credit/debit betalingen)
 • Bezorgdiensten
 1. Wij verzenden jouw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 2. Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van Uw persoonsgevens te waarborgen.
 3. Wij kunnen geanonimiseerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

WAAR VERWERKEN WIJ GEGEVENS

 1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen jouw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de Europese ruimte verwerken, of in laden
 2. Wij kunnen jouw geanonimiseerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de Europese ruimte. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder het toepasselijk recht.
 3. Als er een overdracht van de persoonsgegevens en/of geanonimiseerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:
 • Welke ? DST
 • Land buiten EU ? US- AUSTRALIË
 • Wettelijk doorgeefmechanisme? EU Privacy Shield

 HOE WIJ GEGEVENS VERWERKEN

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen je persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze policy vermelde doelen te bereiken. Wij zullen jouw persoonsgegevens op een wettelijke en transparante manier verwerken. Alsook ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 2. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt tot het moment waarop je jouw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Deze intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de website diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als je je bij onze website hebt geregistreerd, zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen als je jouw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat zou verhinderen.
 3. We zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.
 4. Duur van de verwerking : De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en ’t Rozenland bvba

JOUW gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

 1. Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw persoonsgegevens die wij verwerken. Alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken. Verzoeken die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

 1. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
 2. Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ’t Rozenland bvba. Daarnaast heb je steeds het recht om ons (kosteloos) te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Als je je hebt geregistreerd op onze website (account aangemaakt), kan je wel veel van deze gegevens zelf corrigeren via jouw profiel. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dien je bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

Als je je recht van inzage uitoefent zal ’t Rozenland bvba je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

 1. Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@rozenland.be.

In de plaats van verwijdering kan je ons ook vragen dat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig hebt om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen die verband houden met bijzondere omstandigheden, en die een dergelijk verzet verrechtvaardigen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. 

 1. Recht van vrije gegevensoverdracht

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, kan je jouw verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd formaat (machineleesbare vorm) ontvangen.

 1. Recht van intrekking van de toestemming

Als je een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, stuur je een e-mail naar privacy@rozenland.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van jouw identiteitskaart. (Nederlandse klanten kunnen gebruik maken van de app Kopie-ID, Belgische klanten schrijven “Copy tav ’t Rozenland bvba” over het ingescande document)  Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

 1. Uitoefening van jouw rechten

Als je een probleem hebt met over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact met ons opnemen. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan beschik je over het recht een klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische privacy commissie.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail:  commission@privacycommission.be

 1. Jouw gegevens zijn veilig en vertrouwelijk

Wij hebben voorzorgsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

WIE ZIJN WE

Grasmat.be is een onderdeel van ons Online-tuincentrum. Een webshop waar je duizenden tuinproducten kan bekijken en kopen. Met meer dan 30 jaar ervaring in de sector volgen we de verandering in de markt goed op.

BESTELLEN OP ONLINE-TUINCENTRUM

 • Ruime keuze aan artikelen
 • Snelle levering uit voorraad
 • Veilige betalingsmogelijkheden
 • Advies van mensen uit het vak
 • Een aangename shop-ervaring